kansikuva.png

Tervetuloa Keskustanaisten kotisivuille

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Keskustanaisten puheenjohtaja Elsi Katainen: Köyhyyttä ja eriarvoisuutta torjuttava laajassa yhteistyössä

20.11.2015
Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Keskustanaisten puheenjohtaja Elsi Katainen esittää laajaa yhteistyötä köyhyyden ja eriarvoistumisen torjumiseksi Suomessa.

Anne Berner, Eva Biaudet ja Sofia Vikman ehdolla Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajaksi

26.10.2015
Naisjärjestöjen Keskusliitto yhdistää 57 järjestöä ja niiden 400 000 jäsentä naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon sekä tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi. Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokouksessa 18. marraskuuta valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja kaudelle 2016 - 2018.
Blogit

Eija-Riitta Niinikoski: Suuria odotuksia

24.4.2015

Kevään 2015 eduskuntavaalien tulos kertoo suuresta muutoksen toiveesta. Vaalityön aikana tuli selväksi, että korjattavaa on paljon. Yhden tulonsaajan perheet odottavat helpotusta arkeen, nuorten työttömien määrä on liian suuri, maatalousyrittäjät uupuvat talouden, valvonnan ja byrokratian paineessa, tiet ovat huonossa kunnossa, työn vastaanottaminen ei ole kaikille houkuttelevaa, ikääntyneiden syrjäytyminen on kasvanut, pienten yritysten kasvua hidastaa viennin tuen puute. Tämäkö on kotimaamme tilanne?

On se toki muutakin. Kehittämisideoita ja orastavaa toiveikkuutta, tulevaisuuden suunnitelmia ja rohkeita ratkaisuja on näkyvissä eri puolilla maata. Nuorten innostumista yrittäjyydestä, kisaamista osaamisessa ja taidoissa, vapaaehtoisten tukea monissa erilaisissa elämäntilanteissa. Pitkäaikaistyöttömien elämän järjestymistä, palvelevaa asennetta hallinnossa. Tätä kaikkea meidän tulee vahvistaa. On saatava aikaan todellinen muutos.

”Uusien työpaikkojen luominen vaatii aina pääomia ja edellyttää myös yrittäjärohkeutta. Yrittäjärohkeutta, sellaista kuin on ollut uudisasukkailla.” Kerttu Saalasti oli 1950-luvun puolivälissä sitä mieltä, että yrittäjämielen kasvattamisen tulee olla koko kansan yhteinen pyrkimys. Yrittäjyyttä piti hänen mielestään opettaa kotona, koulussa, yliopistoissa ja vapaassa kansansivistyksessä. Siinä on hyvä neuvo tänäänkin.

Kaikki lähtee luottamuksesta. Keskusta on saanut kansalta valtakirjan, joka velvoittaa. Valtakirjan, jonka varassa tehdään työtä Suomen kuntoon saamiseksi. Tähän työhön tarvitaan jokaista. Pääministeri, valtioneuvosto, kansanedustajat tekevät oman osansa. Jokainen meistä voi myös edistää muutosta parempaan. Työtä tekemällä ja työn tekemistä edistämällä rakennamme valoisampaa tulevaisuutta, vastaamme suuriin odotuksiin.

Eija-Riitta Niinikoski, Keskustanaisten hallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaa, Nivala

 

Anna Härkin: Perhetyö

9.4.2015

Perhetyö on kaikille lapsiperheille suunnattua sosiaalipalvelua; tukemista, ohjausta, neuvontaa ja auttamista arjessa selviytymiseksi. Perhetyö tukee perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäisee perheiden ongelmatilanteita. 1.4.2015 lukien perhetyö ei ole enää lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi vaan osa yleisiä sosiaalipalveluja. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.  

Viime kuukausina toistuvat murheelliset uutiset kertovat ikävä kyllä siitä, että perhetyötä lapsiperheissä tehdään edelleen aivan liian vähän. Toisaalla avun pyytäjiä leimataan säälittäviksi nykyajan ressukoiksi, jotka eivät pärjää lastensa kanssa, ja toisaalla uupuneet vanhemmat ovat yksin ongelmiensa kanssa, vaikka he tarvitsisivat välttämättä tukea selvitäkseen yhdestä päivästä toiseen.

Hyvät puheet lapsiperheiden jaksamisen tukemisesta löytyvät varmaan lähes jokaisen kunnan strategiasta tai palveluohjelmasta, mutta eteenpäin viedyt suunnitelmat ja käytännön toteutus puuttuvat kovin monesta. Kenttätyöntekijöille olisi tarvetta useassa kunnassa. Usein suurin tarve perhetyöntekijälle on juuri perheiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen heidän omassa lähiympäristössään ja arjessa mukana elämiseen.

Esimerkkinä käytännöstä voisi olla Imatran mallin mukainen tapa tuoda varhaista sekä ennaltaehkäisevää tukea ja apua perheisiin. Mallin mukaan kotiapua ja perhetyötä tarjotaan yhtenä osana kaupungin yleispalveluja. Tehtävää varten on perustettu uusia virkoja, joihin on valittu ammattitaitoiset työntekijät ja oletuksena on, että ammatillisesti hoidettu ennaltaehkäisy hankkii helposti omat palkkakulunsa vähentyneinä laitoshoito- sekä muina sosiaali- ja terveyskuluina. Ja mikä tärkeintä; palvelu vähentää huomattavan määrän inhimillistä kurjuutta ja pahoinvointia sekä mahdollistaa tulevan sukupolven terveen kasvamisen osaksi tätä yhteiskuntaa.

Vetoammekin uuteen eduskuntaan, että se omalta osaltaan ennen kaikkea mahdollistaa ja samalla myös velvoittaa kaikki Suomen kunnat järjestämään riittävän määrän sellaista helposti tavoitettavaa apua, mitä erilaissa tilanteissa olevat lasten ja nuorten perheet tarvitsevat.

Anna Härkin
Keskustanaisten hallituksen jäsen
Pohjois-Karjala
 

Kirsi Marttinen TANEn varapuheenjohtajaksi

29.10.2015 Valtioneuvosto on asettanut uuden tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 29.10.2015 alkaen. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi on nimitetty kansanedustaja Sari Raassina (kok.) ja varapuheenjohtajaksi pääsihteeri Kirsi Marttinen (kesk.).

Anniina Sippola Keskustanaisten järjestösuunnittelijaksi

18.8.2015 Anniina Sippola on aloittanut Suomen Keskustanaisten osa-aikaisena järjestösuunnittelijana.

Avain-lehti

Avain_kansi_2_15.jpg 

 

Avain-lehti, erilainen naistenlehti
Tutustu, ihastu ja tilaa!


Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa