IMG_0124.JPG

Järjestön politiikka

Keskustanaisten toiminnan tarkoituksena on:

  • yhdistää jäseninään olevia naisia ja jäsenyhdistyksiä, jotka haluavat yhdessä edistää oman kotiseudun ja Suomen kehitystä, sekä kansainvälistä kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti
  • edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa
  • arvioida yhteiskunnan kehitystä erityisesti naisten ja lasten kannalta sekä sen perusteella tehdä aloitteita paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi
  • edistää kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä terveitä elämäntapoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Keskustanaiset:

  • rohkaisee jäseniä ja jäsenyhdistyksiä aloitteellisuuteen sekä laatii aloitteita ja ehdotuksia yhteiskuntapolitiikan uudistamiseksi
  • toimii aktiivisesti ja osallistuu kampanjoihin, jotka liittyvät kunnallisvaaleihin, kansanedustajain vaaleihin, tasavallan presidentin ja Euroopan parlamentin jäsenten vaaleihin sekä muihin mahdollisiin vaaleihin ja kansanäänestyksiin
  • pitää yhteyttä jäseniinsä ja tiedottaa toiminnastaan ja yhteiskunnallisista aloitteistaan
  • järjestää kokous-, opinto-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlia
  • harjoittaa julkaisutoimintaa ja varainhankintaa sekä
  • toimii vuorovaikutuksessa kotimaisten ja ulkomaisten naisjärjestöjen kanssa

 

 

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

kerttu.png

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa