IMG_0124.JPG

Järjestön politiikka

Keskustanaisten toiminnan tarkoituksena on:

 • yhdistää jäseninään olevia naisia ja jäsenyhdistyksiä, jotka haluavat yhdessä edistää oman kotiseudun ja Suomen kehitystä, sekä kansainvälistä kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti
 • edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa
 • arvioida yhteiskunnan kehitystä erityisesti naisten ja lasten kannalta sekä sen perusteella tehdä aloitteita paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi
 • edistää kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä terveitä elämäntapoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Keskustanaiset:

 • rohkaisee jäseniä ja jäsenyhdistyksiä aloitteellisuuteen sekä laatii aloitteita ja ehdotuksia yhteiskuntapolitiikan uudistamiseksi
 • toimii aktiivisesti ja osallistuu kampanjoihin, jotka liittyvät kunnallisvaaleihin, kansanedustajain vaaleihin, tasavallan presidentin ja Euroopan parlamentin jäsenten vaaleihin sekä muihin mahdollisiin vaaleihin ja kansanäänestyksiin
 • pitää yhteyttä jäseniinsä ja tiedottaa toiminnastaan ja yhteiskunnallisista aloitteistaan
 • järjestää kokous-, opinto-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa ja varainhankintaa sekä
 • toimii vuorovaikutuksessa kotimaisten ja ulkomaisten naisjärjestöjen kanssa

 

Keskustanaisten periaatteellinen toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017

Keskustanaisten toiminta perustuu keskustalaisiin arvoihin ja maailmankuvaan. Tasa-arvo ja sivistys ovat toiminnan keskiössä. Toiminnalla pyritään edistämään kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä terveitä elämäntapoja. Tavoitteiden kärkinä ovat tasa-arvo työssä ja yhteiskunnassa, naisten asema Suomessa ja maailmalla, perheiden asiat sekä ihmisoikeudet.

Tavoitteenamme on:

 • Lapsiperheiden toimeentuloa on parannettava
 • Vanhempainvapaisiin malli, joka on joustava ja kannustaa tasaamaan vapaita vanhempien kesken
 • Lapsiperheiden palveluiden on tuettava erilaisia perheitä
 • Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn ja tukipalveluihin on panostettava
 • Ikäihmisten hyvä vanhuus pitää turvata
 • Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksiin on panostettava
 • Maahanmuuttajia on tuettava koulutukseen ja töihin hakeutumisessa
 • Kiusaamisen lopettamiseen on panostettava määrätietoisesti mm. koulutuksella
 • Samapalkkaisuusohjelmaa on tehostettava
 • Koulutus- ja ammattialojen sukupuolijakaumaan on puututtava asennekasvatuksella
 • Yrittäjille on luotava valtakunnallinen sijaisjärjestelmä
 • Vapaan sivistystyön resurssit on turvattava koko Suomessa
 • Koko ikäluokalle suunnatut tulevaisuuskutsunnat tulee aloittaa
 • Seksuaalirikosten tunnusmerkistöä on tarkennettava
 • Sukupuolikiintiöt tulee ottaa käyttöön mahdollisimman laajasti korkeilla johtopaikoilla
 • Nuorten äänestysaktiivisuuteen tulee panostaa
 • Lähipalvelut tulee turvata
 • Panostamalla kehitysyhteistyössä naisten ja tyttöjen koulutukseen parannetaan naisten asemaa
 • Seksin osto on kriminalisoitava 

 

Periaatteellinen toimintasuunnitelma 2015-2017.pdf

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa