Eduskuntavaalit 2019

HILKKA KEMPPI

kemppi hilkka.jpg

 58

https://www.facebook.com/hilkkakemppi/

 

      

KATRI PAKKANEN

pakkanen katri1.jpg

64

  https://www.facebook.com/pakkasenpuolelle/

 

VIRPI SILTALA

Siltala virpi1.jpg

66

https://www.facebook.com/siltalavirpieduskuntaan2019/

 

Tässä linkki tapahtumiin:
https://keskusta.fi/…/Pi…/Paijat-Hame/Suomeksi/Ajankohtaista

 

Eduskuntaan kuudella askeleella

 

 

Perheiden hyvinvointi on menestyvän kansakunnan perusta

 

 • Suomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin yhteiskunta, joka ymmärtää
  perheiden moninaisuuden. Päätökset pitää arvioida aina lasten ja perheiden näkökulmasta

 • Perheille on annettava todellinen valinnanmahdollisuus hoidon ja varhais-
  kasvatuksen valinnassa. Oikeus kotihoitoon turvataan kolmeen ikävuoteen saakka.

 • Yksikään koti ei saa olla perhe- ja lähisuhdeväkivallan näyttämö. Väkivallan
  uhreille ja tekijöille pitää luoda lisää matalan kynnyksen tuki- ja hoitopalveluita.
  Turvakotipaikkojen määrää ja saavutettavuutta on lisättävä Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti.

 

Tasa-arvon edistäminen vaatii aktiivisia toimia

 

 • Itsensä työllistävien asemaa työmarkkinoilla on parannettava.

 • Palkkatasa-arvon saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Perusteettomat
  palkkaerot on poistettava. Suomeen on säädettävä samapalkkaisuuslaki.

 • Sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia on lisättävä.

 • Kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisävero on alennettava 24 prosentista 10 prosenttiin

 

Työelämän joustot takaavat pidemmät työurat

 

 • Perheellisyys ei saa olla este työuralla etenemiselle.

 • Hoito – ja hoivavastuun tasaisempi jakautuminen edesauttaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Keskustalle tärkein arvo on lapsen oikeus yhteiseen aikaan
  molempien vanhempien kanssa sekä perheiden valinnanvapaus

 • Perhevapaan pitäminen on tehtävä isille houkuttelevaksi.

 • Vuorotteluvapaan mahdollisuus on säilytettävä. Suuri osa naisista työskentelee vaativissa työtehtävissä tai vuorotyössä. Vuorotteluvapaa edistää työssä
  jaksamista.

 

Naisyrittäjyys vahvistaa koko Suomea

 • Suomeen tarvitaan yhä enemmän työllistäviä ja kasvavia yrityksiä. Työn,
  yrittäjyyden, opiskelun, perheen, vapaa-ajan ja arjen yhdistämiseen pitää tehdä sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

 • Yksinyrittäjän on voitava vähentää sairaan lapsen hoitajan palkka yrityksen verotuksessa.


Arvokas ikääntyminen on kunnia-asia

 

 • Suomi tarvitsee vanhusasiavaltuutetun rakentamaan yhä vanhusmyönteisempää yhteiskuntaa.

 • Perhehoidon asemaa ikäihmisten hoitomuotona pitää vahvistaa. Omaishoidon ja työelämän yhdistämisen on oltava nykyistä joustavampaa.

 • Riittävä määrä senioriasuntoja ja laitoshoitoa on turvattava.

 • Kotiin tuotavat hoidot ja palvelut on toteutettava ikäihmistä ja hänen omaisiaan kuunnellen.

 • Omaisen hoitoa tulisi pystyä järjestelemään muun muassa liukuvan työajan,
   lyhennetyn työajan, osa-aikaeläkkeen, vuorotteluvapaan, omaishoitajien
  hoitovapaan, säästövapaan tai työaikapankin kautta. Omaishoidon tuki on
  muutettava verovapaaksi

 

Maaseutu ei ole museo

 

 • Osaavat naiset ovat maaseudun voimavara. Maaseudulla tarvitaan naisten rohkeutta ja yritteliäisyyttä, jolloin suomalainen maaseutu säilyy elävänä ja vetovoimaisena.

 • Ihmisen pitää saada asua, yrittää ja tehdä työtä kaikkialla Suomessa.

 • Peruspalvelut ja turvallisuus pitää taata asuinpaikasta riippumatta.

 • Ihmisten ja tavaroiden liikkumisen on oltava sujuvaa. Tiet, raiteet, vesiväylät ja lentokentät on pidettävä kunnossa. Maaseutu tarvitsee elinvoimansa tueksi valokuidun.

 • Julkinen liikenne ei ulotu kaikkialle, siksi 16-vuotiaille pitää saada henkilöauton
  ajo-oikeus helpottamaan opiskelua, kotona asumista ja harrastamista.

 • Suomalaisen ruoan tulevaisuus on turvattava. Kotimaiset elintarvikkeet ja puhdas
  vesi ovat huoltovarmuuden tukijalka. Perhetiloihin perustuvan ruoantuotannon jatkuminen Suomessa pitää varmistaa. Tuet on kohdistettava ruokaa tuottaville
  aktiivitiloille.

********************************************

Eduskuntavaalit 2015

 HILKKA KEMPPI

 hilu.png

 http://www.hilkkakemppi.fi/

EEVAKAISA LEHTOSALO-LÖNNBERG

 Nimetön.png

 http://www.eevakaisa.net/

Tapahtumat

  Keskustanaiset Päijät-Häme

  Osallistu

  KOL_logo.jpg

  KENU_logo.jpg

  Kerttu.jpg

  Nytkis.jpg

  Keskustanaiset verkossa