Kotik.png

 

Euroopan parlamentin vaalit 2014

Keskustan vaaliteema vaaleissa on "Koti kuntoon - tuuletusta Eurooppaan"

Keskustan eurovaaliohjelmassa peräänkuulutetaan kotiasioiden kuntoon laittamista ja tuuletusta Eurooppaan. Myös Suomen on täytettävä ne talouspolitiikan vaatimukset, joita olemme asettaneet ja vaatineet myös muilta. Valtio ja kunnat velkaantuvat niin, että Suomi ylittää tänä vuonna ennusteen mukaisesti yhteisesti sovitun suhteellisen velkaantumisen rajan.

Myös Euroopan unioni tarvitsee reipasta tuuletusta. Eurooppalaista yhteistyötä on tehtävä käytännöläheisesti, olennaiseen keskittyen. Unionin pitää olla suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa. Päätökset on tehtävä työnjaon mukaisesta oikealla tasolla: paikalliset asiat paikallisesti ja suuret linjat EU:ssa.

Kaikkien jäsenmaiden on noudatettava määrätietoista talouspolitiikkaa, huolehdittava kilpailu­kyvystään ja vastattava itse omista veloistaan. Byrokratiatalkoot tarvitaan niin kotimaassa kuin EU:ssa.

Suomen äänen pitää kuulua ja kädenjälkemme näkyä Euroopan unionissa. Meidän on jatkettava raken­tavan vaikuttamisen linjaa ja huolehdittava määrätie­toisella otteella kansallisista eduistamme esimerkiksi maatalouspolitiikassa sekä rakennerahasto- ja aluepo­liittisissa ratkaisuissa. Keskustan kampanjailmeessä on tälläkin kertaa tuttu räsymatto. Kampanjan ilme on suunniteltu kokonaan  ja toetutettu pitkälti ominvoimin. Jopa räsymatto on syntynyt oman puolueväen toimesta.

Tutustu Keskustan eurovaaliohjelmaan kokonaisuudessaan Keskustan sivuilla.

 Tutustu Keskustan naisehdokkaisiin tästä.

Euroopan parlamentin vaalien ennakkoäänestyspäivä on kotimaassa 14.5-20.5. ja ulkomailla 14.5.-17.5.

Varsinainen vaalipäivä on 25.5.

Muista käyttää ääntäsi!

  Tapahtumat

    

   Osallistu

   kehrä nettisivuille.png

   KOL_logo.jpg

   KENU_logo.jpg

   kerttu.png

   Nytkis.jpg

   Keskustanaiset verkossa