jari.jpg

Politiikkamme

Keskustanaisten toiminnan tavoitteena on yhdistää jäseninään olevia naisia ja jäsenyhdistyksiä. Toimimme yhdessä oman kotiseudun, Suomen ja kansainvälisen kehityksen parhaaksi Keskustan periaatteiden mukaisesti.

Haluamme omalla toiminnallamme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja arvioida yhteiskuntamme kehitystä erityisesti naisten ja lasten näkökulmasta.

Yksi keskeinen toimintamuotomme on aloitteellisuus paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla naisten ja lasten elinolojen parantamiseksi.

Toimintamme perustuu alkiolaiseen ja keskustalaiseen arvomaailmaan, jonka tarkoituksena on edistää kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä myös terveitä elämäntapoja.

Keskustanaisten poliittiset tavoitteet määritellään joka toinen vuosi kokoontuvassa edustajakokouksessa. Suomen Keskustanaiset ry:n edustajakokouksen vuosille 2019 - 2021 hyväksymä poliittinen ja järjestöllinen ohjelma antaa Keskustanaisten vaikuttamiselle raameja ja päämääriä. 

Suomen Keskustanaiset ry:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena vuonna 2020 on:

• nostaa keskusteluun työhön, naisyrittäjyyteen ja perhe-elämään sekä tasa-arvoon liittyviä asioita
• järjestää tasa-arvoseminaari
• tehdä uusia poliittisia avauksia sekä nostaa esiin sukupuolivaikutusten arvioinnin tärkeyttä poliittisessa päätöksenteossa
• korostaa ihmisten yhdenvertaisuutta
• kiinnittää teoissa huomiota erityisesti sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, kuten naisten ja tyttöjen pahoinvointiin, perhetyöhön,         nuorten päihdehuoltoon sekä mielenterveystaitojen edistämiseen
• kannustaa naisia aktiivisuuteen kaikilla yhteiskunnan ja vaikuttamisen osa-alueilla 
• tehdä kannanottoja ajankohtaisiin asioihin sekä aloitteellisesti että reagoivasti
• vaikuttaa puolueen päätöksentekoelimissä sekä osallistua asioiden ja ohjelmien valmisteluun puolueen sisällä
• tuoda esille Keskustanaisten toimintaa ja poliittisia linjauksia aktiivisesti puoluevaltuustossa sekä kaikissa niissä järjestöissä,    missä Keskustanaiset aktiivisesti ovat mukana Keskustanaisten toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma2020.docx

Toimintasuunnitelma2020.pdf

POLIITTINEN OHJELMA2019-2021.pdf

JÄRJESTÖLLINEN OHJELMA2019-2021.pdf

Periaatteellinen toimintasuunnitelma 2013-2015.docx

Periaatteellinen toimintasuunnitelma 2013-2015.pdf

Toimintasuunnitelma 2013.pdf

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

kerttu.png

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa