Keski-Suomen Keskustanaiset: Rakentamislupakäytännöillä ohjataan yhteisöllisyyttä ja ihmisen elämänlaatua

13.10.2016 15:45

Kuntien rakennuslupapäätöksissä tulee huomioida ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Tälle on tarvetta erityisesti maaseudulla ja haja-asutusalueilla, jotka eivät ole kaavan tai osayleiskaavan parissa, ja jossa palvelut ovat kaukana.

Kuntien rakennuslupapäätöksissä tulee huomioida ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Tälle on tarvetta erityisesti maaseudulla ja haja-asutusalueilla, jotka eivät ole kaavan tai osayleiskaavan parissa, ja jossa palvelut ovat kaukana.

Esimerkiksi Jyväskylässä on viime vuosina evätty rakennuslupia, jossa maalaistalon pihapiiriin olisi haluttu rakentaa toinen omakotitalo suvun vanhemmille. Rakennusluvan eväämisen perusteena on ollut vähintään 2 hehtaarin kokoinen tonttivaatimus.

Keski-Suomen Keskustanaiset ovat monisukupolvisen rakentamisen ja yhteisöllisyyden kannattajia. Monisukupolvinen rakentaminen mahdollistaa eri sukupolvien luontevan rinnakkaiselon, huolenpitämisen vanhuksista, lastenhoitoavun ja omaishoidon kenenkään itsenäisyyttä tai omaa elämänpiiriä loukkaamatta. Kunnille tämä on myös kustannuskysymys väestön ikääntyessä. Erityisesti vietettäessä maaseudun naisten päivää lokakuun 15.pv haluaa Keskustanaiset korostaa edellä mainittujen asioiden tärkeyttä haja-asutusalueiden naisille.

Kaavoituksen normit eivät saa Keski-Suomen Keskustanaisten mielestä rajoittaa ihmisten luontevaa yhteisöllisyyttä eivätkä huolenpitoa lähimmäisistä. Kaavoituksella pystytään ohjaamaan monisukupolvista rakentamista, jos siihen on kuntapäättäjillä vahva tahtotila.

Keski-Suomen Keskustanaiset toivovat, että monisukupolvinen rakentaminen sallitaan kuntien rakennusjärjestyksissä.

 

Keski-Suomen Keskustanaiset ry

Lisätiedot:

Marita Jokinen

puheenjohtaja
Keski-Suomen Keskustanaiset ry
p. 0400-902 268 

 

Eduskuntavaalit 2015

Keskustanaiset verkossa