Keskustanaisten varapuheenjohtaja Sari Palmu: Lomitusoikeuksien heikennykset kurittavat maatalousyrittäjiä

13.10.2015 12:54

Hallituksen suunnittelemat esitykset kurittavat maatalousyrittäjiä rankasti. Lomituspalveluihin oikeutettujen maatalousyrittäjien joukkoa rajataan ja sijaisapuoikeutta rajoitetaan, sekä yrittäjän omavastuuosuutta lisätään. Pienten tilojen lomitusoikeus ollaan poistamassa. Jos tilalla on alle kahdeksan eläinyksikköä, MYEL-työtulo on alle 10.000 € tai päivittäinen tehtäväosuus kotieläinten hoitotyöstä jää alle neljän tunnin, tilalla ei olisi oikeutta vuosilomaan ja sijaisapuun.

Hallituksen suunnittelemat esitykset kurittavat maatalousyrittäjiä rankasti. Lomituspalveluihin oikeutettujen maatalousyrittäjien joukkoa rajataan ja sijaisapuoikeutta rajoitetaan, sekä yrittäjän omavastuuosuutta lisätään. Pienten tilojen lomitusoikeus ollaan poistamassa. Jos tilalla on alle kahdeksan eläinyksikköä, MYEL-työtulo on alle 10.000 € tai päivittäinen tehtäväosuus kotieläinten hoitotyöstä jää alle neljän tunnin, tilalla ei olisi oikeutta vuosilomaan ja sijaisapuun. 

– On epäinhimillistä, että perheenjäsenen kuolemaan ja hautajaisiin ei saisi enää viljelijän itsensä maksamaa sijaisapua. Alle 10-v sairaan lapsen hoitoon ollaan esittämässä uusia rajoituksia, ja jos uudistukset menevät läpi, jatkossa sijaisapua saa ainoastaan neljä päivää hoitojaksoa kohti, Palmu toteaa.

Suomalaiset maanviljelijät äänestivät Keskustaa ja toivoivat, että Keskustan hallitukseen nousun myötä suurissa vaikeuksissa oleva maatalous saisi kauan odotettua apua. Nyt ollaan heikentämässä maatalouden asemaa entisestään. Sijaisavun poistaminen aikuiskoulutukseen ja tuottajajärjestön kokouksiin heikentävät viljelijöiden mahdollisuuksia kehittää itseään ja olla vaikuttamassa maatalouden asioihin. Naisia koskee erityisesti myös erityisäitiysrahakaudella oikeus sijaisapuun.
 
– Huolestuttavaa on, että suunnitelmissa on rajata lomitukseen kuuluvia tehtäviä ja siitä kuinka monelta tilalta tämä järjestely vie lomitusoikeuden. Mitä töitä voi jättää tekemättä? kysyy varapuheenjohtaja Palmu.
 
Sijaisavun tuntihinnan nostaminen karsii tilojen mahdollisuutta ottaa lomittajaa sijaisapuun, jolloin työt tehdään sairaana ja terveys ja jaksaminen vaarantuvat entisestään. Uusien rajoitusten vuoksi maatilat joutuvat varaamaan lomansa jopa yli vuotta aikaisemmin eikä lomien ajankohtaa voisi enää muuttaa. Lomituspalvelujen kirjallinen hakumenettely tulee vaikuttamaan siihen ettei sijaisapu vastaa enää äkilliseen ja ennalta arvaamattomaan sijaisaputarpeeseen. 
 
-Maatalousyrittäjiltä on leikattu jo liikaa tähänkin mennessä, leikkauksien tulee kohdistua muualle kuin viljelijöiden hyvinvointiin, Palmu ärähtää.
 
Lisätietoja: 
Keskustanaisten varapuheenjohtaja Sari Palmu, 
sari.palmu@japo.fi, 
0400-541763

Eduskuntavaalit 2015

Keskustanaiset verkossa