SUOMEN KESKUSTANAISET EDUSTAJAKOKOUS KANNANOTTO: KESKUSTAN PUHEENJOHTAJAEHDOKKAAT ESIIN!

17.6.2019 23:30

Suomen Keskustan ylimääräinen puoluekokous valitsee uuden puheenjohtajan 7. syyskuuta Kouvolassa. Puheenjohtajaksi haluavien on syytä astua esiin pian. Keskustanaisten edustajakokous haluaa puheenjohtajavaaliin naisehdokkaan.

Suomen Keskustan yli­mää­räi­nen puo­lu­e­ko­kous va­lit­see uu­den pu­heen­joh­ta­jan 7. syys­kuu­ta Kouvolassa. Puheenjohtajaksi haluavien on syy­tä as­tua esiin pian. Keskustanaisten edustajakokous haluaa puheenjohtajavaaliin naisehdokkaan.

Keskusta on uudistusmielinen, tulevaisuutta rakentava kansanliike kylissä, kaupungeissa ja maakunnissa, koko maassa. Yhdessä keskustakentän kanssa uusi puheenjohtaja rakentaa luottamusta kansalaisiin.

Uudelta puheenjohtajalta odotetaan rohkeutta, luovuutta ja sydäntä. Maailma on erilainen naisen silmin.


Eduskuntavaalit 2015

Keskustanaiset verkossa