Sirkka-Liisa Anttila: Keskustan tavoitteeksi naiskansanedustajien määrän tuntuva lisäys 18.8.2018

Suomen Keskustassa on aina ollut vahva ja näkyvä oma valtakunnallinen naisjärjestö, joka perustettiin Maalaisliiton Naiset -nimellä 1940-luvun lopulla. Oma naisjärjestö rohkaisee, kouluttaa, tukee ja kannustaa naisia tulemaan mukaan poliittiseen toimintaan edistämään yhdessä naisille tärkeitä asioita.

 Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja ja Suomen Keskustanaisten puheenjohtajana vuosina 1994-2003 toiminut Sirkka-Liisa Anttila muistutti, että alkuun työ vaati tekijöiltään paljon ennen muuta naisten rohkaisua lähtemään politiikkaan mukaan. Keskustanaisista on kasvanut vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Järjestöllä on ollut vahvoja naisia puheenjohtajinaan ja vaikuttajinaan, jotka ovat tehneet kovaa työtä naisten aseman parantamiseksi.

 Keskustanaiset ovat ajaneet läpi monia merkittäviä uudistuksia yhdessä puolueen kanssa. Mainittakoon esimerkiksi päivähoitouudistus, peruskoulu- ja kansanterveysuudistus, pienten lasten kotihoidon tuki, takuueläke, maatilojen emäntien eläketurva sekä naisyrittäjyyden edistäminen.

Keskustan eduskuntaryhmässä on suhteellisesti laskien kaikkein vähiten naiskansanedustajia. Keskusta eduskunnan suurin puolue, mutta naisten osuutta Keskustan päätöksentekoelimissä eduskuntaryhmä mukaan lukien pitää ehdottomasti pystyä lisäämään. Anttilan mukaan tämä on puolueen uskottavuudelle ensiarvoisen tärkeä asia.

Anttila muistutti, että ensi kevään eduskuntavaaleissa Keskustan tavoitteeksi pitää asettaa naiskansanedustajien määrän merkittävä lisääminen eduskuntaryhmässä. Tämän tavoitteen toteutuminen vaatii koko puoleen vahvaa sitoutumista ensin ehdokashankintaan ja sen jälkeen ehdokkaiden kouluttamiseen ja tukemiseen.

 Keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila puhui Keskustanaisten Päijät-Hämeen piirin 70-vuotisjuhlassa Lahdessa.

blog comments powered by Disqus

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa