Suomen Keskustanaiset: Koronapandemian vaikutukset tasa-arvoon huomioitava

11.5.2020 13:10

Suomen Keskustanaiset on huolissaan koronapandemian vaikutuksista Suomen tasa-arvokehitykselle. Julkista keskustelua on käyty laajasti pandemian talousvaikutuksista, mutta muut vaikutukset, kuten vaikutukset tasa-arvoon ovat jääneet paitsioon. Korona on vaikuttanut ja tulee myös tulevaisuudessa vaikuttamaan eri tavoin naisiin ja naisvaltaisiin aloihin verrattuna miehiin ja miesvaltaisiin aloihin.

Suomen Keskustanaiset on huolissaan koronapandemian vaikutuksista Suomen tasa-arvokehitykselle. Julkista keskustelua on käyty laajasti pandemian talousvaikutuksista, mutta muut vaikutukset, kuten vaikutukset tasa-arvoon ovat jääneet paitsioon. Korona on vaikuttanut ja tulee myös tulevaisuudessa vaikuttamaan eri tavoin naisiin ja naisvaltaisiin aloihin verrattuna miehiin ja miesvaltaisiin aloihin. 

Tasa-arvo tuntuu vähäpätöiseltä asialta pandemian levitessä ja talouden sukeltaessa. On hyvin tärkeää, että kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa otetaan huomioon yhteiskunnan tasa-arvokehitys. Sukupuolivaikutusten arviointia tulee tehdä myös kriisiaikana ja erityisesti sen jälkeen.

Jo nyt, kriisin ollessa pahimmillaan, on havaittu valtaisat vaikutukset naisiin. Naisvaltaiset alat, muun muassa sosiaali- ja terveysala, opetusala ja palvelualat ovat valtavissa paineissa. 

Monet ihmiset ovat jo nyt menettäneet työnsä koronan takia joko väliaikaisesti tai kokonaan. Naiset työskentelevät miehiä useammin määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa, mikä tekee naisten työmarkkina-asemasta jo muutenkin epäedullisemman. Kriisitilanteessa tämä asia korostuu.

Edessä on mahdollisesti 1990-luvun lamaakin pahempi talouskriisi. Silti tasa-arvoa ja sen edistämistä ei saa unohtaa. Suomen hallitus on kirjannut hallitusohjelman yhdeksi tavoitteeksi nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Tavoite on nyt tärkeämpi kuin koskaan.

Keskustanaiset edellyttää, että tasa-arvoa ei unohdeta ja sukupuolivaikutusten arviointi on olennaisena työkaluna kriisin jälkeiseen elämään valmistauduttaessa.