Suomen Keskustanaiset: Voiko pääministeri Rinteen puheisiin luottaa?

2.12.2019 7:23

Keskustanaisille eläkeläisköyhyyden helpottaminen on tärkeä oikeudenmukaisuusasia. Viime vaalikaudella korotettiin takuueläkettä. On hyvä, että nykyinen hallitus jatkaa samalla linjalla ja nostaa tuntuvasti pienimpiä eläkkeitä ensi vuoden alusta keskustan tavoitteen mukaisesti.

 Ennen vuotta 2005 eläkejärjestelmä ei huomioinut perhevapailla olevien oikeutta eläkkeeseen. Koska perhevapaita ovat menneinä vuosikymmeninä käyttäneet pääsääntöisesti naiset, se on johtanut siihen, että naisten eläkekertymä on pieni.

Toinen tähän vaikuttava on se, että naisten ansiotaso on ollut miehiä heikompi. Hallitusohjelmassa on sovittu tehtävän selvitys siitä, miten työeläkejärjestelmän sisällä voidaan parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa. Ikääntyneiden naisten köyhyysriski on yli kaksinkertainen miehiin verrattuna ja erityisesti yksinelävät, pientä työeläkettä saavat naiset ovat suurimmassa syrjäytymisvaarassa yhteiskunnassamme.

Selvittämättäkin tiedetään, että eläkejärjestelmän sisällä ei ole olemassa ylimääräistä rahaa. Pääministeri Rinteen esitys pienituloisten eläkeläisten toimeentulon parantamisesta työeläkerahastoja hyväksikäyttämällä on epärealistinen.

Tärkeää on löytää keino, miten korvata perhevapaiden aiheuttamaa eläkemenetystä. On kuitenkin edesvastuutonta ajatella, että tämä siirrettäisiin nuorten maksettavaksi purkamalla eläkejärjestelmää.