Tyttöjen asema paranee – lapsiavioliitot historiaan  25.10.2018

Suomen Keskustanaiset kiittävät hallitusta esityksestä, jonka mukaan jatkossa ei voida enää myöntää alle 18-vuotiaalle erivapautta avioitua. Esitys myös noudattaa Yhdistyneiden Kansakuntien linjausta, joka on kehottanut jäsenmaitaan kieltämään alle 18-vuotiaiden avioliitot.

Oikeusministeriössä on viime vuosina käsitelty vuosittain 10-30 poikkeuslupahakemusta. Hakemuksissa mainittuja, yleisimpiä alaikäisenä avioitumisen syitä ovat olleet raskaus, uskonnollinen vakaumus sekä kulttuurilliset syyt.

Valtaosa poikkeuslupaa hakeneista alaikäisistä on ollut 17-vuotiaita tyttöjä, joiden puolisot ovat olleet muutamia vuosia hakijaa vanhempia. Ehdotettu muutos parantaa yleisesti tyttöjen tasa-arvoista asemaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Keskustanaiset muistuttavat, että lasten tulee saada olla lapsia. Yhteiskunnassamme on käytössä suojaikärajat lasten ja nuorten suojelemiseksi, ja niiden pitää koskea kaikkia. Nuoria voidaan myös painostaa avioitumaan, jolloin avioliitto ei toteudu heidän omasta tahdostaan. Avioliiton solmiminen on niin merkittävä sitoumus, että sen voi tehdä vain täysi-ikäinen ihminen.

blog comments powered by Disqus

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa