Valoa, ei väkivaltaa-kampanja nostaa esiin lapsen  24.11.2017

 Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio järjestää joka syksy Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan, jossa puolustetaan naisten ihmisoikeuksia, ruumiillista koskemattomuutta ja oikeutta väkivallattomaan elämään. Kampanja alkaa marraskuun alussa, huipentuen Yhdistyneiden Kansakuntien naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen päivään 25. marraskuuta.

Tänä vuonna Valoa, ei väkivaltaa -kampanjassa halutaan erityisesti nostaa lapsen ääni kuuluville. Teemana on Lapsi turvassa eron jälkeen.

Suomen Keskustanaiset ovat edellisvuosien tavoin vahvasti mukana kampanjassa. Keskustanaisten välityksellä ympäri Suomen leviää 15 000 heijastinta ja infokorttia. Tapahtumia järjestävät myös Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset sekä Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n paikallisjärjestöt.

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että väkivaltaa ei huomioida riittävästi lasten huoltoa, tapaamisia ja sijoituksia koskevissa päätöksissä. Lapsi tarvitsee kasvunsa tueksi ennen kaikkea turvallisia aikuisia. Turvallinen aikuinen on turvallinen niin lasta kuin muita ihmisiä kohtaan. Mikäli lapsi pelkää, häntä ei tule pakottaa tilanteisiin, jotka tuottavat hänelle pelkoa. Lapsen pelkoon tulee suhtautua vakavasti ja häntä tulee kuulla huolto- ja tapaamiskäytännöistä sovittaessa. Kuulemisen lisäksi on tärkeää, että lapsen kertomalla on oikeasti merkitystä ja vaikutuksia.

Väkivaltaobservatorio muistuttaa, että väkivaltaan voi syyllistyä kuka tahansa, niin mies, nainen kuin lapsi. Tärkeintä on tunnistaa väkivallan erilaiset muodot ja yhteiskunnalliset rakenteet, joilla ylläpidetään ja mahdollistetaan väkivalta. Väkivallan vastaiseen työhön tarvitaan kaikkia yhteiskunnan jäseniä.

Voit seurata ja osallistua Valoa, ei väkivaltaa -kampanjaan Facebookissa ja Twitterissä. Paikkakunnat löytyvät osoitteesta: www.vakivaltaobservatorio.fi.

Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja yksityishenkilöiden muodostama verkosto naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Observatorio seuraa lainsäädäntöä, ottaa kantaa ajankohtaiseen keskusteluun ja toimii naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena asiantuntijana. Vuonna 2017 Väkivaltaobservatorion puheenjohtajana toimii Ensi- ja turvakotien liitto.

blog comments powered by Disqus

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa