Varsinais-Suomen Keskustanaiset: Kouluihin lisää aikuisia koulukiusaamisen kitkemiseksi 29.4.2015

 

Koulu on avainasemassa koulukiusaamisen ehkäisyssä. Perusopetuslaki säätää opetukseen osallistuvalle oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallisuudella tarkoitetaan niin fyysistä kuin henkistä turvallisuutta – sitä, ettei koulussa tarvitse pelätä. 

Koulukiusaamista ehkäistään luomalla selkeät toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja tilanteisiin puuttumiseen. Asiaan voidaan vaikuttaa vain kaikkien vahvalla sitoutumisella. Yhteisesti on päätettävä, ettei kiusaamista hyväksytä, sovittava siitä aiheutuvat seuraukset ja pidettävä niistä kiinni. Koulussa työskentelevät aikuiset vastaavat kiusaamisen vastaisesta asenteesta koulussa ja heidän on puututtava jokaiseen kiusaamistapaukseen. Tärkeää on myös huolehtia yhteisöllisyydestä ja kannustaa oppilaita pitämään huolta toisistaan.

Jopa 70 prosenttia kiusatuista tai kiusaamiseen osallistuneista koululaisista kokee, etteivät aikuiset puutu kiusaamiseen ja kouluterveyskyselyssä jopa kymmenen prosenttia kertoi, että kokee koulukiusaamista viikoittain. Luvut kertovat siitä, ettei kouluhenkilökunnalla ole riittävästi aikaa kohdata lapsia ja kuunnella heidän huoliaan. 

Varsinais-Suomen keskustanaiset katsovat, että ongelman lievittämiseksi kouluihin tulee saada lisää aikuisia, esimerkiksi nuorisotyöntekijöitä, jotka ovat ammattilaisia kohtaamaan lapsia ja nuoria. Myös vapaaehtoisjärjestöjen toiminnasta saattaa löytyä aikuisia, jotka voisivat auttaa esim. välituntivalvonnassa ja olla luotettavina aikuisina mukana koulun arjessa silminä ja korvina. Kaikkien aikuisten tulee sitoutua koulukiusaamisen vastaiseen työhön.  Asia pitää tiedostaa jatkuvasti, ennen kuin pahaa oloa aiheuttavat tilanteet kärjistyvät.

Laissa on säädetty suoja koulukiusaamista vastaan, mutta lain käytännön toteutumisessa on pahoja puutteita ja Varsinais-Suomen keskustanaisten mielestä lainsäädäntöä tulee tiukentaa niin, että turvallinen kouluympäristö taataan jokaisessa kunnassa jokaisen koulun oppilaalle.

Lisätietoja:
Hanna Vuola, toiminnanjohtaja
Keskustan Varsinais-Suomen piiri
050 9177 000
hanna.vuola@keskusta.fi

blog comments powered by Disqus

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

kerttu.png

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa