Yhdenvertaiset oikeudet kaikille lapsille 20.11.2017

Tänään vietämme kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. YK:n yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien sopimuksen 20.11.1989 ja se on keskeisin lapsen oikeuksia koskeva ihmisoikeussopimus. Sopimus tuli voimaan Suomessa 1991.

 Sopimus velvoittaa viranomaisia noudattamaan ja täytäntöön panemaan sopimusta aktiivisesti. Maailmanlaajuisesti lapsen oikeuksien sopimus on ollut merkkipaalu lapsen oikeuksien kannalta. Se on muun muassa vahvistanut lapsen asemaa aktiivisena toimijana ja oikeuksien haltijana.

 Sopimuksen voimaantulon jälkeen lasten oikeudet ovat Suomessa monelta osin vahvistuneet ja lasten asema parantunut. Suuri enemmistö suomalaista lapsista ja nuorista voi hyvin. Lapset ovat monin osin tyytyväisiä elämäänsä: heillä on ystäviä, mieluisia harrastuksia ja he kokevat saavansa tukea vanhemmiltaan tärkeillä elämän osa-alueilla kuten koulunkäynnissään.

 Myös koulujen osallistumiskulttuuri ja ilmapiiri on parantunut. Suomen lapsikuolleisuusluvut ovat maailman alhaisimpia. Lasten kasvuympäristö on aikaisempaa turvallisempi ja aikuisten asenteet kuritusväkivaltaa kohtaan ovat muuttuneet selkeästi kielteisemmiksi.

Suomen Keskustanaiset muistuttavat, että kaikista edistysaskelista huolimatta lasten oikeudet eivät toteudu yhtäläisesti ja lasten hyvinvointi on aikaisempaa jakautuneempaa. Perhepalvelut ovat pirstaloituneita ja kuntien lastensuojelun henkilöstövaikeudet haittaavat lastensuojelulain noudattamista.

Kaikilla yhteiskunnallisilla päätöksillä on vaikutusta lapsiin, oli kyse sitten esimerkiksi varhaiskasvatukseen, opetukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä ympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä päätöksistä tai työelämään liittyvistä ratkaisuista. Lapsia koskevia asioita ei tule mieltää kapea-alaisesti, vaan ymmärtää kokonaisuus, josta lapsen hyvä elämä koostuu.

Lapsi - ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on toteuttaa muutos palvelujen hajanaisuudesta kokonaisvaltaiseen uudistukseen. Ohjelman tavoitteena on turvata lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistuminen. Lähtökohtana on lapsen etu ja perheiden monimuotoisuus. 

Suomen Keskustanaiset vaativat, että päätöksiä tulee tehdä lapsen etu huomioiden. Lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta keskeinen ehkäisevän työn muoto on toimivat peruspalvelut.

Keskustanaiset muistuttavat, että lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustetut oikeudet kuuluvat yhdenvertaisesti kaikille lapsille. Vastuu lasten suojelusta kuuluu päätöksentekijöiden lisäksi myös jokaiselle suomalaiselle; jokainen voi välittää.

100-vuotiaassa Suomessa on yhteinen asia, millaisessa maassa lapsemme kasvavat.

blog comments powered by Disqus

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa