Tiedote 27.3.2017

Keskustanaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri:
Ulla Parviainen Suomen Keskustanaisten puheenjohtajaksi

 
Keskustanaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri esittää Suomen Keskustanaisten puheenjohtajaksi kansan­edustaja, KM Ulla Parviaista Kuusamosta. Ulla Parviaisella on vahva kokemus kuntapolitiikasta. Hän on toiminut pitkään keskustalaisessa järjestötyössä, mm. Keskustanaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin johtokunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana, Keskustanaisten hallituksen jäsenenä sekä Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin varapuheenjohtajana. 
 
- Vuosikokous päätti yksimielisesti esittää Ulla Parviaista Keskustanaisten puheenjohtajaksi. Valinnan tekee kesäkuussa kokoontuva edustajakokous, Keskustanaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Johanna Vakkuri kertoo.
 
- Odotamme laajaa tukea Ullan valinnalle muidenkin piirien alueilta. Ulla Parviaisesta Keskustanaiset saavat aikaansaavan ja asiantuntevan puheenjohtajan.
 
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on erinomainen ajankohta Ulla Parviaisen valinnalle. Pohjois-Pohjanmaan vahvan vaikuttajanaisen Kerttu Saalastin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 110 vuotta. Monien luottamustoimiensa ohella Saalasti toimi myös Suomen Keskustanaisten puheenjohtajana 1953-1970.
 
- Mikä olisikaan parempi hetki kuin juuri tämä juhlavuosi esittää pääjärjestömme puheenjohtajaksi vahvaa vaikuttajanaista Pohjois-Pohjanmaalta, Vakkuri iloitsee.
 
Kansanedustaja Ulla Parviainen kiittää vuosikokousta saamastaan luottamuksesta.

- Ehdokkuus on suuri luottamuksenosoitus omalta piiriltä. Olen valmis johtamaan keskustalaista naisjärjestöä, mikäli kesäkuun kokous niin päättää, Parviainen toteaa.

- Keskustanaisia tarvitaan pitämään yllä laajaa tasa-arvoajattelua ja heikompiosaisten puolta. Pidän tärkeänä, että naiset laajentavat ajatteluaan perinteisen pehmeiden politiikan lohkojen ulkopuolelle ja ottavat kantaa myös talouden ja tekniikan asiakysymyksiin.
 
 
Keskustanaisten edustajakokous pidetään Lahdessa 10.-11.6.2017.
 

Lisätietoja:
puheenjohtajaehdokas, kansanedustaja Ulla Parviainen,
puhelin 050 513 2023, ulla.parviainen@eduskunta.fi

 

Tiedote 10.2.2017

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset: Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito turvattava kaikille niitä tarvitseville

Koulunkäynnin alkutaipaleella 1.- ja 2.-luokkalaisten koulupäivät ovat lyhyitä.  Pienet koululaiset tarvitsevat koulupäivän ympärille turvallisen aamu- ja iltapäivän. Kelan osittainen hoitoraha antaa perheelle mahdollisuuden valita niin, että jompikumpi vanhemmista tekee lyhennettyä työaikaa ja huolehtii turvallisista aamu- ja iltapäivistä. Myös niissä perheissä, joissa molemmat vanhemmat valitsevat kokoaikaisen työn, turvallinen aamu- ja iltapäivähoito tulisi turvata. Kunnissa olisi huolehdittava 1.-2. luokkalaisten lasten aamu- ja iltapäiväkerhopaikkojen riittävyydestä.

Tällä hetkellä lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan, koska kaikille aamu- ja iltapäivähoitoa tarvitseville lapsille ei voida taata aamu- ja iltapäiväkerhopaikkoja. Tämä asettaa perheet eriarvoiseen asemaan ja vähentää erityisesti äitien mahdollisuutta siirtyä kokoaikaiseen työhön vaarantaen näin mm. naisten urakehityksen.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset haastavat kuntapäättäjät huolehtimaan riittävästä aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnissa ja etsimään uusia vaihtoehtoisia malleja takaamaan lasten turvalliset aamu- ja iltapäivät. Tällaisia voisivat olla mm. koulupäivän ajoittamiseen liittyvät ratkaisut ja erilaiset kolmannen sektorin järjestämät kerhot. Näin estetään lasten syrjäytymistä ja turvattomuutta koulupolun alkuvaiheessa ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.  Perheiden hyvinvointi ja valinnanvapaus on oltava päätöksenteon keskiössä.

 

Lisätietoja,
Johanna Vakkuri
puheenjohtaja

040 771 3562
vakkuri.johanna@gmail.com

 

Tiedote 15.10.2016

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten syyskokous pidettiin perjantaina 14.10. Oulussa. Kokousalustuksen teema oli ”Superruokaa Pohjolasta”. Aiheesta alusti Maa- ja kotitalousnaisista Helena Lahdenperä.

Kokoukseen osallistui 38 naista eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata. Poliittisen keskustelun alustukset pitivät kansanedustajat Ulla Parviainen ja Mirja Vehkaperä.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Johanna Vakkuri Oulusta ja varapuheenjohtajaksi Ulla Savola Haapajärveltä.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten syyskokous pyysi Ulla Parviaista asettumaan ehdolle Suomen Keskustanaisten puheenjohtajavaaliin Lahden edustajakokouksessa ensi kesänä (10–11.6.2017). Ulla Parviainen harkitsee asiaa.

 

Superruoan alkuperä näkyviin

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset haluavat Kansainvälisen maaseudun naisten päivänä herättää keskustelua puhtaan, kotimaisen ruoan tärkeydestä. Osana kotimaisen ruoan arvostusta Keskustanaiset näkevät tärkeänä ruoan alkuperämerkinnät. Valistunut kuluttaja haluaa tietää, mistä ruoka on tullut.

Keskustanaiset haluavat kiittää maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista linjauksesta, jonka mukaan maito- ja lihatuotteille tulisi alkuperämerkintävaatimukset keväällä 2017. Keskustanaiset korostavat, että alkuperämerkintävaatimus on niin kuluttajan kuin tuottajankin etu. Alkuperämerkinnällä taataan ruoan parempi jäljitettävyys ja selkeämmät, kuluttajaystävällisemmät pakkausmerkinnät.

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 84 % suomalaisista kertoo suosivansa suomalaisia tuotteita aina kun mahdollista.  Tällä hetkellä pakkausmerkinnät eivät kerro riittävän hyvin kotimaisuudesta. Alkuperämerkinnällä saadaan lisättyä tunnistettavuutta,
täsmällisyyttä, vertailukelpoisuutta sekä puhtaan, kotimaisen ruoan arvostusta. 

  

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset
Johtokunta 2017

pj.                  Vakkuri Johanna, Oulu
vpj.                Savola Ulla, Haapajärvi

Jäsenet:       
Meriläinen Anne, Kuusamo
Lintunen Pirkko, Pyhäjoki
Mäntymäki Ritva, Kalajoki
Tahkola Maija, Kempele (uusi)
Helanen Suvi, Oulu
Viljas Mari, Liminka
Erkkilä Irja, Nivala
Matinlauri Minna, Tyrnävä
Rantakangas Minna, Haapavesi
Kvist-Kärkkäinen Satu, Muhos (uusi)
Niemelä Taina, Pudasjärvi

Varajäsenet:
Siikaluoma Liisa, Kuusamo
Mattila Hanna-Leena, Raahe
Isokääntä Marja, Alavieska
Kela Saini, Kempele
Kylli-Honkanen Pirkko, Oulu
Kylmänen Liisa, Liminka
Pirnes Satu, Nivala
Torkkola Kaarina, Haapajärvi
Kukkura Tuula, Haapavesi (uusi)
Hyvärinen Katri, Muhos (uusi)
Räisänen Elvi, Pudasjärvi

 

 

Lisätiedot:

Sanna Savolainen, puheenjohtaja 2016
0407389677

Johanna Vakkuri, puheenjohtaja 2017
0407713562

Sanna-Mari Talala, toiminnanjohtaja
0405919006

 

 

Tiedote 11.4.2016

 

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset

Sääntömääräinen vuosikokous 8.4.2016

 

Vuosi kuntavaaleihin: Naispäättäjiä rohkaistava esiin

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset rohkaisevat naisia lähtemään mukaan ehdokkaaksi tuleviin kuntavaaleihin. Kuusamoon vuosikokoukseen viikonloppuna kokoontuneet Keskustanaiset lähtevät itsekin aktiivisesti etsimään naisehdokkaita vuoden päästä pidettäviin vaaleihin ja kannustavat naisia tarttumaan mahdollisuuteen päästä kunnallisen päätöksenteon keskiöön.

- Meidän naisten on tuettava ja kannustettava toinen toistamme ottamaan uusia askelia niin työuralla kuin poliittisessa päätöksenteossa. Kun itse uskomme omiin kykyihimme, mahdollisuudet etenemiseen ovat rajattomat, toteaa Keskustanaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Sanna Savolainen.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset ovat vastanneet naisten kysyntään poliittisen uran kehittämisestä ja jokaisen yksilön vahvuuksien esiintuomisesta järjestämällä naisille Vaikuttajanaisen reppu – Naisten Akatemia -nimisen opintokokonaisuuden. Koulutus sisältää aatetta ja asiaa sekä työvälineitä ja kannustusta vaikuttamiseen. Tavoitteena on rohkaista eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia naisia asettumaan ehdolle vaaleissa. Koulutusta järjestetään kuukausittain eri teemoilla koko vuoden 2016.

Myös kesän puoluekokouksen henkilövaaleihin tarvitaan naisehdokkaita ja iloksemme jo nyt meillä on päteviä naisia ehdolla. Kannustamme myös ehdokkuutta vielä harkitsevia naisia tarttumaan rohkeasti haasteeseen. Keskustanaiset korostavat, että puolueessa päätöksentekijöiden tulee vastata sukupuolijakaumaltaan puolueen jäsenistöä. Puolueessa toimii suuri määrä naisia, joten naisia on oltava myös puolueen johtopaikoilla.

 

Lisätiedot:
Sanna Savolainen
040 738 9677
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten puheenjohtaja

Tapahtumat

  Keskustanaiset Pohjois-Pohjanmaa

  Osallistu

  KOL_logo.jpg

  KENU_logo.jpg

  Kerttu.jpg

  Nytkis.jpg

  Keskustanaiset verkossa