IMG_4364.JPG

Politiikkamme

Keskustanaisten toiminnan tavoitteena on yhdistää jäseninään olevia naisia ja jäsenyhdistyksiä. Toimimme yhdessä oman kotiseudun, Suomen ja kansainvälisen kehityksen parhaaksi Keskustan periaatteiden mukaisesti.

Haluamme omalla toiminnallamme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja arvioida yhteiskuntamme kehitystä erityisesti naisten ja lasten näkökulmasta.

Yksi keskeinen toimintamuotomme on aloitteellisuus paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla naisten ja lasten elinolojen parantamiseksi.

Toimintamme perustuu alkiolaiseen ja keskustalaiseen arvomaailmaan, jonka tarkoituksena on edistää kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä myös terveitä elämäntapoja.

Keskustanaisten poliittiset tavoitteet määritellään joka toinen vuosi kokoontuvassa edustajakokouksessa. Edustajakokous laatii poliittisen toimintaohjelman, joka vastaa puolueohjelmaa.

Tavoitteemme vuosille 2013-2015 ovat:

• Työelämän tasa-arvon edistäminen (palkkatasa-arvo sekä työ- ja perhe-elämän yhdistämisen kysymykset)
• Yksineläjien yhteiskunnallisen aseman parantaminen
• Tasa-arvotietoisuuden korostaminen kasvatuksessa
• Lähisuhdeväkivallan ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
• Naisyrittäjien, - päättäjien ja -johtajuuden tukeminen
• Sukupuolinäkökulman saattaminen osaksi kaikkea päätöksentekoa
• Naiskaupan ja prostituution ehkäiseminen
• Kehitysmaiden naisten tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja koulutusmahdollisuuksien edistäminen
• Monikulttuurisuuden vaaliminen
• EU- päätöksenteon sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen


Keskustanaisten toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015

Periaatteellinen toimintasuunnitelma 2013-2015.docx

Periaatteellinen toimintasuunnitelma 2013-2015.pdf

Toimintasuunnitelma 2013.pdf

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa