Etelä-Savon Keskustanaiset: Äitiyspakkaus globaaliksi vientituotteeksi

9.6.2016 13:20

Etelä-Savon keskustanaisten aloite äitiyspakkauksen kaupallistamisesta vientituotteeksi sai myönteisen vastaanoton puoluehallitukselta.

Äitiyspakkaus oli aikoinaan merkittävä sosiaali- ja terveyspolittinen teko. Kyse ei ole pelkästään lahjasta vaan äitiyspakkauksella on varmistettu että suomalaisäidit ovat käyneet neuvoloissa ja tarkastuksissa. Vuonna 1949 tämä äitiysavustus tuli kaikkien saatavaksi Suomessa.

Nykyään lähes kaikki ensisynnyttäjät valitsevat äitiyspakkauksen. Siinä on tuotteita, jotka ovat äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeimpiä. Myös laatu, toiminallisuus ja esteettisyys huomioidaan tuotteissa. Äitiyspakkauksen värimaailma kertoo suomalaisesta tasa-arvosta, ja sen ekologisuus kestävästä kehityksestä. 

Etelä-Savon keskustanaiset teki Seinäjoella 10-12.6. kokoontuvalle Keskustan puoluekokoukselle aloitteen äitiyspakkauksen kaupallistamiseksi globaaliksi vientituotteeksi.

Suomalaisesta äitiyspakkauksesta ollaan kiinnostuneita kaikkialla maailmassa. Ostajina voisivat olla monien yksityisten lisäksi kokonaiset valtiot. Äitiyspakkausten myyminen muille ei poista suomalaisten sosiaalietuutta vaan sen myynti muualle loisi työpaikkoja ja lisäisi niiden suomalaisten yritysten tuottavuutta, jotka ovat jo mukana.

Aloite sai Keskustan puoluehallituksessa myönteisen vastaanoton ja se suosittaakin puoluekokousta yhtymään aloitteeseen. Vastauksessaan se totesi, että äitiyspakkauksen ollessa sosiaaliturvaetuus, ei Kela voi sitä myydä. Kuitenkaan äitiyspakkausta vastaavaan tuotteen kaupallistamiseen ja vientiin ei ole esteitä. Yrityksiä kannustetaankin  aktiivisuuteen äitiyspakkausta vastaavien tuotteiden kehittämisessä, markkinoinnissa ja myymisessä. Äitiyspakkauksen kaupallistaminen ja viennin edistäminen on erittäin tärkeää sekä globaalin sosiaalipolitiikan että suomalaisten tuotteiden viennin edistämisen näkökulmasta.

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

kerttu.png

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa