Etelä-Savon Keskustanaiset: Tunne koulun arki

25.11.2016 11:10

Etelä-Savon Keskustanaiset kannustavat vanhempia seuraamaan lapsen arkea koulussa.

Koulun opetus on kaikille avointa, joten rohkeasti mukaan oppitunneille. Oppiminen on mielenkiintoista ja monimuotoista. Vanhempien tuki ja kiinnostus edistävät lapsen oppimista. Kodin ja koulun yhteistyömuotoja on lukuisia – reissuvihkot, sähköposti- ja wilmaviestit, arviointikeskustelut, vanhempainillat ja juhlat.

Uusi opetussuunnitelma on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Ohjaavan kasvatuksen myötä lapsi rohkaistuu ja ottaa vastuuta. Säännöllinen keskustelu koulun ja kodin välillä helpottaa asioiden hoitamista ongelmatilanteissa. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti muutosvaiheissa, esimerkiksi kun opettaja vaihtuu tai oppilas siirtyy koulusta toiseen.

Yksilöllisyyttä korostavana aikana voi aktiivisuus näkyä levottomuutena ja häiriökäyttäytymisenä luokissa. Huono käytös on väärin. Mikään ei oikeuta häiritsemiseen tai kiusaamiseen. Koti ja koulu voivat yhdessä ohjata lasta huomaamaan tekojensa seuraukset. Yhteinen keskustelu ja siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta, ja lapsi oppii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen.

Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat tärkeimpiä asioita, joista kunnat huolehtivat maakuntauudistuksen jälkeen. Keskustanaiset innostaakin nuoria ja perheellisiä naisia lähtemään kuntavaaliehdokkaaksi ensi keväänä ja näin osallistumaan lapsiin ja nuoriin koskevaan päätöksentekoon.

 

Lisätietoa:

puheenjohtaja  

Seija Kuikka

Etelä-Savon Keskustanaiset

050 545 6261 seija.kuikka@mikkeli.fi

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

kerttu.png

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa